Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Cá Trê NamaFemale/Vietnam Groups :iconpng-resources: PNG-Resources
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 50 Deviations 2,340 Comments 7,559 Pageviews
×

Newest Deviations

[Collaboration] Want to be with you :iconyukiko0227:Yukiko0227 24 6 The fairy light :iconyukiko0227:Yukiko0227 6 29 [T.R #Slot4] C A N C E R :iconyukiko0227:Yukiko0227 16 6 [T.R #Slot3] G E M I N I :iconyukiko0227:Yukiko0227 14 10 [T.R #Slot2] T A U R U S :iconyukiko0227:Yukiko0227 17 12 [Collaboration] Time is over :iconyukiko0227:Yukiko0227 6 8 [T.R #Slot1] A R I E S :iconyukiko0227:Yukiko0227 17 9 ::HBBD to Ichigo-nee chan::The light star:: :iconyukiko0227:Yukiko0227 23 4 [Deviantart ID]The violist with the moon :iconyukiko0227:Yukiko0227 19 4 Kotori Minami :iconyukiko0227:Yukiko0227 21 17 Pack share happy 450 watchers !!!!! :iconyukiko0227:Yukiko0227 58 50 Trung Thu's Day :iconyukiko0227:Yukiko0227 26 23 Aquarius ^v^ :iconyukiko0227:Yukiko0227 19 23 Wait for what :iconyukiko0227:Yukiko0227 19 8 The magic :iconyukiko0227:Yukiko0227 20 7 :: Happy birthday to Jenny :: Flower for you :3 :iconyukiko0227:Yukiko0227 26 21
Kết quả hình ảnh cho rem anime

Donate

Yukiko0227 has started a donation pool!
128 / 1,000
.Please donate for me if you like my art !!!!!!!!!!!!!!
.Thank you!!!!!!!
Kết quả hình ảnh cho anime girl kawaii

You must be logged in to donate.
:iconkarindeviant::icondahub::icondahub::icondahub::iconvka3:Anonymous:iconeniminemoe::icondahub::icondahub::icondahub:

deviantID

Yukiko0227's Profile Picture
Yukiko0227
Cá Trê Nama
Vietnam
.Xin chào!!!
.Tui là Yukiko (nếu bạn nào thân thì có thể gọi tui là Yuu cũng được :3)
.Tui sinh 2k3,cung Song ngư <33
Kết quả hình ảnh cho namazuo toushirou chibi
.Tui rất hiền và dễ gần nhưng nhiều lúc điên không rõ lý do :v
Kết quả hình ảnh cho anime kawaii gif tumblr
.Tui rất quý những người có tính cách như mấy bạn này :iconichigo-love-design: :icondaothicamtu: :iconkj-designer: :iconkarindeviant: nói chung cứ tốt bụng.dễ tính là tui cưng hết!!!
Kết quả hình ảnh cho namazuo toushirou chibi
.Hihi đến đây thôi!Gút bai and chúc một ngày tốt lành <333
Kết quả hình ảnh cho anime kawaii gif tumblr

Comments


Add a Comment:
 
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Feb 27, 2017  Hobbyist Interface Designer
-:33333333333333333333333333333333333333333Yuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
chúc mừng sn m!!!! chúc m ngày càng xinh gái, học giỏi và...lên đai nhé!
Reply
:iconkurumi-shiki:
Kurumi-Shiki Featured By Owner Feb 18, 2017  Student Interface Designer
- Tớ qua Yun
- Sinh nhật cậu là 27/2 à, còn sinh nhật tớ là 6/2 nè, trước cậu 21 ngày, há há.
Reply
:iconichigo-miranda:
Ichigo-Miranda Featured By Owner Feb 2, 2017  Student Interface Designer
Kao Emoji-16 (Happy Birthday) [V1] 
Ngày sinh đẹp quá nha (2/2) =3
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Feb 4, 2017
-À không em sinh 27/2 cơ,không biết lúc đk làm sao mà nhầm =)))
Reply
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Feb 2, 2017  Hobbyist Interface Designer
:Vchúc mừng sinh nhật Yuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnn
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Feb 2, 2017
-Cám ơn bạn Kar-ngauloideptrai =))) cả cái feedback toàn mặt mày không :vvv
Reply
:iconkarindeviant:
karindeviant Featured By Owner Feb 2, 2017  Hobbyist Interface Designer
-<333 Bạn Yuunnnn-xin gái thích gì, bạn Kar tặng nào?
:v thật hả? chụp màn hình tao xem đi<333
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Feb 4, 2017
-Tao rep hết cmnr
Reply
(2 Replies)
:iconjkx-karr:
JKx-Karr Featured By Owner Feb 1, 2017  New Deviant Student Interface Designer
:v/le thay mặt con Karin :iconkarindeviant: /
-t tưởng m cung bảo bình?
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Feb 2, 2017
-Tao cung Song như mài :v
Reply
Add a Comment: