Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Cá Trê NamaFemale/Vietnam Groups :iconpng-resources: PNG-Resources
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 50 Deviations 2,344 Comments 9,007 Pageviews
×

deviantID

Yukiko0227's Profile Picture
Yukiko0227
Cá Trê Nama
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconalextens:
Alextens Featured By Owner Jul 11, 2017
Place *6#432
Reply
:iconkarjk:
KarJK Featured By Owner Feb 27, 2017  Hobbyist Interface Designer
-:33333333333333333333333333333333333333333Yuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
chúc mừng sn m!!!! chúc m ngày càng xinh gái, học giỏi và...lên đai nhé!
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Feb 18, 2017
- Tớ qua Yun
- Sinh nhật cậu là 27/2 à, còn sinh nhật tớ là 6/2 nè, trước cậu 21 ngày, há há.
Reply
:iconichigo-miranda:
Ichigo-Miranda Featured By Owner Feb 2, 2017  Student Interface Designer
Kao Emoji-16 (Happy Birthday) [V1] 
Ngày sinh đẹp quá nha (2/2) =3
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Feb 4, 2017
-À không em sinh 27/2 cơ,không biết lúc đk làm sao mà nhầm =)))
Reply
:iconkarjk:
KarJK Featured By Owner Feb 2, 2017  Hobbyist Interface Designer
:Vchúc mừng sinh nhật Yuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnn
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Feb 2, 2017
-Cám ơn bạn Kar-ngauloideptrai =))) cả cái feedback toàn mặt mày không :vvv
Reply
:iconkarjk:
KarJK Featured By Owner Feb 2, 2017  Hobbyist Interface Designer
-<333 Bạn Yuunnnn-xin gái thích gì, bạn Kar tặng nào?
:v thật hả? chụp màn hình tao xem đi<333
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Feb 4, 2017
-Tao rep hết cmnr
Reply
(2 Replies)
:iconjkx-karr:
JKx-Karr Featured By Owner Feb 1, 2017  Student Interface Designer
:v/le thay mặt con Karin :iconkarindeviant: /
-t tưởng m cung bảo bình?
Reply
Add a Comment: